PLA D'OBERTURA DE CENTRE

El Pla d’Obertura de Centres Educatius incorpora les mesures sanitàries que hem establert pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.Recordeu que aquest document és un document viu, va modificant-se depenent de les circumstàncies epidemiològiques.

 

Descarregar POC


 

AUTORITZACIONS

L’escola no pot subministrar medicaments. Malgrat això, si un alumne/a ha de prendre un medicament a l’escola, és absolutament necessari que es faci saber per escrit. Per poder-lo administrar és imprescindible que la família aporti la recepta del metge i una autorització signada amb la informació de la dosi i l’hora per tal que el medicament sigui correctament administrat.

 

Descarregar autorització d’un medicament


 

 

DOCUMENTS DE CENTRE

El caràcter propi de l'escola és un punt de partida necessari en l'elaboració del Projecte Curricular de Centre, ja que estableix les línies bàsiques que defineixen el model educatiu que la Institució s'ha compromès d’oferir

 

Document: Caràcter propi


Els valors són els principis que configuren la nostra activitat. Plantejar-nos la missió, la visió i els valors consisteix en explicar a la societat qui som com organització, el que pretenem fer i aconseguir i com ho volem dur a terme. És un exercici definit en un moment concret, però que comporta un seguiment constant i un cert estat d’alerta permanent per no desviar-nos dal camí traçat, com la consciència de la pròpia entitat. 

 

Document: Els nostres valors


Aquest document dona resposta a les necessitats de la comunitat educativa de dotar-se d’unes normes que regulen de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte en la seva forma d’actuar, i evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa, garantint, així, els drets i les llibertats fonamentals de tots els seus membres.

 

Document:  NOFC


El Pla d'Acció Pastoral (PAP) és el document que ens permet treballar la missió, visió i valors de la nostra escola a partir d’una sèrie d’estratègies, línies d’acció i avaluacions per a poder integrar de la millor manera possible el projecte educatiu de l’escola amb la dimensió evangelitzadora de la mateixa.

 

Document: Pla d'acció Pastoral


En la carta de Compromís educatiu trobareu el conveni entre l'escola i les famílies dels alumnes amb els compromisos de les dues parts.

 

Document: Carta de Compromís