Consell Escolar

És l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa.