FEAC   

 

“FAMÍLIA     ESCOLA     ACCIÓ    COMPARTIDA”

 

 

En què consisteix el programa FEAC?

 • En facilitar la trobada de pares i mares dels alumnes d’una determinada escola amb els mestres i/o professors/es dels seus fills per a parlar de temes educatius que són incumbència comuna.

 • L’objectiu és dialogar sobre un tema d’interès educatiu per ambdós col·lectius, el familiar i el docent, vinculat a l’experiència quotidiana.

Alguns dels objectius del programa FEAC...

 • Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin,conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es que a l’escola són els tutors de llurs fills.

 • Ajudar a les famílies a compartir els criteris educatius de l’escola.

 • Ajudar els mestres i professors/es a conèixer i comprendre les preocupacions de les famílies en relació amb l’educació dels seus fills que són els alumnes de l’escola.

 

Quina freqüència tenen les trobades FEAC? En quin horari es fan?

 • El programa té previstes cinc trobades cada curs, que tindran com a temes els proposats en cada un dels cinc Butlletins FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida.

 • L’arribada de cada Butlletí a cada família és una invitació a participar a la Trobada següent.

 • El calendari i horari de les diverses Trobades les fixarà cada escola.

Qui pot formar part dels grups FEAC?

 

 • En un grup FEAC hi ha d’haver pares i mares i alguns mestres/professors de l’etapa, a més a més del qui fa d’animador del grup.

 

Quines condicions demana el programa FEAC en una escola?

 

La decisió d’adoptar el programa FEAC correspon a l’equip directiu del centre, i no pot ser presa sense una colla de garanties de seriositat i compromís.

 

 

Constitució i formació de l’equip d’animadors.

 

Abans d’aplicar el programa FEAC alguns membres de l’equip d’animadors que el durà a la pràctica haurà d’haver participat en algun dels Cursos de formació d’animadors FAMÍLIA/ESCOLA organitzats per la FEAC.

Quins resultats podem esperar de l’aplicació del programa FEAC a la nostra escola?

 

La incidència del que es parli en una Trobada FEAC mai podrà ser directa a l’escola. I si hi ha algun tema o aspecte que pot tenir una resposta directa en una acció del centre caldrà adreçar-la fora del grup a l’òrgan correponent.

 • L’autèntic clima de diàleg pot ajudar als assistents a les Trobades a veure l’acció educativa de manera més amplia, i per tant, pot incidir en les formes de dur a terma la tasca educativa.

 • El clima de reflexió famílies-escola pot veure’s enriquit de manera que l’escola esdevingui cada dia més una autèntica comunitat educativa.

 • L’escola del futur passa pel compartir i pel diàleg.