La nostra pastoral educativa té com objectiu fonamental posar els membres de la nostra comunitat educativa en contacte amb Jesús, oferint-los l’oportunitat de gaudir d’aquesta relació.

compose copia

Relació

bookshelf copia

Evangeli

Aquesta pastoral es realitza des de la joia de l’Evangeli fent que la vida de cadascú sigui veritablement plena. Proposa una mirada que parteix de la fe i convida a viure els valors evangèlics.

A la nostra escola aprenem per tal de transformar el món en el que vivim en el món desitjat per Déu per a la humanitat.

compose copia

Escola