PROPOSTES EDUCATIVES

 

La nostra comunitat i escola està preocupada per l’ensenyament, l’aprenentatge, el rendiment i el benestar de tot l’alumnat, sense exclusió. Mostrant un interés especial en aspectes com aprendre a ser, a saber i a viure la fe.

 Els objectius

back to school icons -62

Aprendre a viure la fe

back to school icons -63

Aprendre a ser

 

back to school icons -48

Aprendre a saber

La nostra proposta educativa

 

back to school icons -28

Adquisició d'hàbits

back to school icons -74Personalització del procés d'aprenentatge

 

back to school icons -17Ensenyar a pensar i aprendre

back to school icons -19

Desenvolupament integral de la persona

 

back to school icons -36Aprendre a conviure inspirats en l'Evangeli

back to school icons -29

Conviure i aprendre amb els altres

back to school icons -88

Ajudar a créixer i madurar com a persona

 

L’objectiu de l’educació és preparar els joves perquè s’eduquin a si mateixos durant tota la seva vida.

 Robert Hutch

 

  Oferta educativa:

back to school icons -10

Llar d'infants

back to school icons -30Educació Infantil

 

back to school icons -50Educació Primària

back to school icons -43

Adscrits al centre Santíssima Trinitat a efectes de facilitar la continuïtat a la Secundària

Activitats complementàries: 

 • Natació

 • Taller d'art

 • Biblioteca

 • Tallers matemàtics

 • TIC

 • Tallers d'activació a la intel·ligència

Serveis i instal·lacions:

 • Aules independents; Llar d’Infants 2 anys i P.3.
 • Pati de sorra pels més petits.
 • Aula d’idiomes.
 • Aules específiques: informàtica, plàstica, racons
 • Biblioteca i biblioteques d’aula.
 • Capella
 • Pista poliesportiva.
 • Pati dels petits “Pati viu”

   

 • Menjador
 • Gabinet psicopedagòcic
 • Atenció individualitzada
 • Atenció petits grups.
 • Servei d’acollida de 8 a 9 del matí.