La nostra escola

La nostra visió educativa és permetre el desenvolupament integral dels infants durant tot el periode educatiu.

Promovem que siguin persones hàbils en les seves capacitats, riques en valors i compromeses amb la societat.

Projecte educatiu

La nostra funció docent pretén garantir una formació total de l’alumnat, prestant una especial atenció al desenvolupament dels valors humans i cristians: la responsabilitat, la creativitat, la justicia, la convivència, la interioritat i la trascendència.


Som un centre d’una sola línia que pretén donar una àmplia resposta educativa a les necessitats de les famílies que acompanyen l’alumnat en el camí de la responsabilitat i la coherència en la vida.


Des d’aquesta finestra tan gran com és Internet, volem donar la benvinguda a tots els usuaris d’aquesta pàgina WEB, amb la voluntat que aquest mitjà serveixi perquè ens coneguin millor. Des d’aquí, manifestem el convenciment que l’educació de qualitat només és possible si aprofundim en l’educació de la persona.

El model educatiu de la nostra escola és d’una clara inspiració cristiana: volem ajudar a formar nens i nenes per als altres, que construeixin una societat més justa i humana, que puguin optar personalment per una resposta de fe i per un compromís evangèlic adequat al nostre món actual.  Des d’aquí, manifestem el convenciment que l’educació de qualitat només és possible si aprofundim en l’educació de la persona.

Rosa Mª Martínez
Directora Pedagògica 

Activitats complementàries

 • Natació inclosa dins l’horari escolar a partir d’E.I.4 anys.
 • Story time (contes en anglès)
 • Ambients
 • Espais d’aprenentatge
 • Taller d’art
 • Biblioteca
 • Tallers matemàtics
 • Robòtica
 • El/la protagonista

Equip docent

Serveis i instal·lacions

 • Aules independents; Llar d’Infants 1-2 anys i E.I.3 anys
 • Pati de sorra pels més petits
 • Aules específiques: Espai digital, Arts & crafts, Racons de joc simbòlic
 • Biblioteca i biblioteques d’aula
 • Capella
 • Pista poliesportiva
 • Pati dels petits “Pati viu”
 • Menjador
 • Gabinet psicopedagòcic
 • Atenció individualitzada
 • Atenció petits grups
 • Servei d’acollida de 7:30h a 9 del matí

Història

L’escola Betània de Cornellà va ser fundada el dia 11 de setembre de l’any 1967 per la Mare Maria dels Àngels Pich-Aguilera. Eren uns temps que, a Cornellà de Llobregat, hi arribava molta immigració, i feien falta escoles.

Les Missioneres Germanes de Betània, que ja feia uns anys que tenien a Cornellà la Casa d’Espiritualitat i una escola-llar per a noies, van respondre positivament a la petició que se’ls féu d’edificar una escola. Era així com començava la nostra escola Betània. 

L’escola dóna molta importància a l’educació humana, religiosa i en valors. Aquesta és la base que fa possible una formació integral dels seus alumnes.

Titularitat de l’escola

Missioneres germanes de Betània

Contacte

Podeu trobar-nos a les següents adreces:

933 753 367
info@escolabetania.es
Bonavista 37-39 08940 Cornellà de Llobregat
Segueix-nos al nostre Instagram