Robòtica

Per què programem?

Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma per tal d’aconseguir que faci allò que nosaltres volem.

Quan els nens aprenen a programar, desenvolupen l’anomenat pensament computacional o “computational thinking”. És una habilitat molt ben valorada, perquè ajuda a resoldre problemes complicats de manera algorítmica. És una habilitat fonamental no solament per als enginyers informàtics si no per a tothom, ja que és aplicable a totes les disciplines.

Quines competències entrena la robòtica?

 • Les lògico-matemàtiques, com tot sistema de programació.
 • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi.
 • La capacitat de buscar informació.
 • Les habilitats socials i de treball en equip.
 • La capacitat per resoldre problemes.
 • La creativitat.

Al programar, les matemàtiques esdevenen una necessitat, una eina per a aconseguir un fi.

Com ho fem?

 • Dissenyar: Primerament, hem de pensar quina necessitat volem cobrir, és a dir, què és el que volem que faci el robot i quina funció ha de tenir aquest. És en aquest punt on s’ha de pensar com serà i fer un esbós del disseny. Això ho podem fer: utilitzant exemples de la realitat (imitació) o utilitzant la imaginació per a crear quelcom de nou.

 • Construir: En aquests punt es procedeix a la construcció del robot.
 • Programar: En aquesta part del procés, es programa el robot per tal que desenvolupi la tasca desitjada mitjançant un software senzill adaptat a les capacitats dels alumnes.
 • Provar: La part més divertida és aquesta, ja que els alumnes han de provar que el robot pugui realitzar la tasca per la qual ha estat creat, i en cas contrari fer les modificacions pertinents.
 • Documentar i Compartir: Un cop sabem que el robot construït funciona, hem d’especificar com i amb què l’hem construït no només la part de programació sinó també la part exterior des de materials a aspecte. Després, s’ha de compartir perquè tothom tingui accés al model de robot construït i pugui construir-lo, si cal.

Quins materials utilitzem?

 • Beebot:: Aquest robot té aspecte d’abella i el seu disseny permet introduir els infants en la seqüenciació, l’experimentació, la lògica i la resolució de problemes des d’una vessant lúdica

 • Scratch Jr: és un llenguatge de programació visual creat perquè nens i nenes de 5 a 7 anys puguin iniciar-se en els conceptes bàsics de la programació. ScratchJr s’ha dissenyat específicament per permetre aprendre a raonar sistemàticament i pensar de forma creativa a nens i nenes d’edats primerenques que no dominen encara la lecto-escriptura.
 • Lego WeDo 2.0: és un kit de l’empresa LEGO utilitzat en la robòtica educativa, ja que permet programar les figures creades amb el programa Scratch o bé amb el Software WeDo, molt intuïtiu i senzill d’utilitzar. Està format per 280 peces que inclouen peces tipus LEGO i sensors de moviment i d’inclinació amb Bluetooh que permeten que els robots es moguin sense cables.