Escola Verda

El programa d’escoles verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient i Educació de la Generalitat de Catalunya.

Ser una Escola Verda significa haver rebut un distintiu certificant el compromís de l’escola per desenvolupar diferents accions vinculades a l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn.

Des de fa anys la nostra escola està en aquesta xarxa d’escoles. Això ens fa més conscients de la importància de cuidar el medi ambient. Una Escola Verda és una escola oberta, sensible i natural.

Les nostres accions

Actualment a la nostra escola fem moltes accions com Escola Verda, des dels alumnes, els pares, els mestres, el personal PAS i tota la comunitat educativa del centre.

Promoció de la dieta sana

Promoció de la dieta sana

Celebració del dia del Medi Ambient

Productes de la terra i de proximitat

Reduir, Reciclar i Reutilizar.

A més a més de les accions que fem amb els nostres alumnes, fem d’altres en que s’implica tota la comunitat educativa. Tenim uns objectius marcats als quals, entre tots, tenim la intenció i la convicció d’assolir-los pel bé de tots i del nostre medi ambient.

 • Aconseguir un ús racional del paper.
 • Aplicar i fomentar la separació i recollida del paper i piles
 • Reduir la quantitat d’envasos i residus.
 • Utilitzar recursos del medi proper.
 • Fer difusió del Projecte d’Escoles Verdes que portem a terme a través de la web de l’escola i espais de comunicació propers a les famílies, barri…
 • Adhesió al concurs d’ApiloXII per la recollida de piles.
 • Celebració del dia del medi ambient
 • Implicar a tots els estaments del Centre en el Programa, millorant la coordinació i col·laboració entre ells.
 • Sensibilitzar els diferents membres de la comunitat educativa i implicar-los en les actuacions proposades enaquest pla.
 • Transmetre a tota la comunitat educativala condició d’Escola Verda.
 • Educar en valors socials i mediamientals.
 • Impulsar iniciatives que redueixin la despesa de paper