L A   N O S T R A   E S C O L A 

 

 

L'Escola Betània és un centre concertat pel Departament d'Ensenyament i imparteix les etapes d'Educació Infantil (1-5 anys) i d'Educació Primària (6-11 anys). 
La nostra funció docent pretén garantir una formació total de l'alumnat, prestant una especial atenció al desenvolupament dels valors humans i cristians: la responsabilitat, la creativitat, la justicia, la convivència, la interioritat i la trascendència.
Som un centre d'una sola línia que pretén donar una àmplia resposta educativa a les necessitats de les famílies que acompanyen l'alumnat en el camí de la responsabilitat i la coherència en la vida.
Des d'aquesta finestra tan gran com és Internet, volem donar la benvinguda a tots els usuaris d'aquesta pàgina WEB, amb la voluntat que aquest mitjà serveixi perquè ens coneguin millor. Des d'aquí, manifestem el convenciment que l'educació de qualitat només és possible si aprofundim en l'educació de la persona.

 

El model educatiu de la nostra escola és d'una clara inspiració cristiana: volem ajudar a formar nens i nenes per als altres, que construeixin una societat més justa i humana, que puguin optar personalment per una resposta de fe  i per un compromís evangèlic adequat al nostre món actual.  Des d'aquí, manifestem el convenciment que l'educació de qualitat només és possible si aprofundim en l'educació de la persona.

 

Rosa Mª Martínez
Directora Pedagògica 

LES NOSTRES OPCIONS

Des de la Llar d'infants fins a 6è
aula

Escola religiosa
verge-gruta

Escola esportiva

fullsizeryyender-e1463935868984-1024x1024

EQUIP  DIRECTIU 

rosamariam

Rosa Mª Martínez

Directora Pedagògica

cris

Cristina Gavín

Coordinadora d'Infantil

Tutora E.I 4 anys

G.I. GEP

xavi

Xavi Verdaguer

Cap d'estudis

Tutor 3r

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL 

eva

Eva López

Tutora E.I 3 anys

Escola Verda

raquel

Raquel Escolà

Infantil

 

mayra

Mayra Salvador

Infantil 4 anys

magda

Magda Teruel

Infantil 5 anys

rosall

Rosa Llàcer

Infantil

G.I. GEP

maria-carme

Mª Carme Pérez

Mestra infantil/primària

 

rosamarias

Rosa Mª Sala

Infantil

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

ester

Ester Delgado

Tutora 2n

Escola Verda

 

pili

Pilar Rosa

Tutora 4t

G.I. GEP

marta

Marta García

Tutora 4t

Educació Física

merce

Mercè Ferrer

Mestra Primària

 

mares

Mares Castillo

Tutora 6è

G.I. GEP

 

mangels

Mª Àngels Castillo

Mestra Primària

 


Alejandro Casado

Tutor 5è

Educació Física

 

mariacarmen

Mª Carmen Noguera

Psicòloga i Logopeda

 

criso

Cristina Oviedo

PAS

 

 TITULARITAT DE L'ESCOLA 

 

HISTÒRIA

 

L'escola Betània de Cornellà va ser fundada el dia 11 de setembre de l'any 1967 per la Mare Maria dels Àngels Pich-Aguilera. Eren uns temps que, a Cornellà de Llobregat, hi arribava molta immigració, i feien falta escoles. 

Les Missioneres Germanes de Betània, que ja feia uns anys que tenien a Cornellà la Casa d'Espiritualitat i una escola-llar per a noies, van respondre positivament a la petició que se'ls féu d'edificar una escola. Era així com començava la nostra escola Betània. 

L'escola dóna molta importància a l'educació humana, religiosa i en valors. Aquesta és la base que fa possible una formació integral dels seus alumnes.

 

SITUACIÓ 

C/Bonavista 37-39   Cornellà de Llobregat    08940